Hangi AB ülkeleri en çok yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor?
Euronews Green’in Avrupa Birliği İstatistik ofisi Eurostat’tan derlediği verilere göre, AB düzeyinde brüt enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payının 2022’de yüzde 23’e ulaştı. Bu, yüzde 21,9’unun yenilenebilir kaynaklardan geldiği 2021 yılına göre bir artış.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi (termal, fotovoltaik ve konsantre), hidroelektrik, gelgit enerjisi, jeotermal enerji, ısı pompaları tarafından yakalanan ortam ısısı, biyoyakıtlar ve atıkların yenilenebilir kısmı yer alır.

Eurostat raporuna göre İsveç, 2022 yılında en fazla yenilenebilir enerji kullanan AB ülkesi oldu. Brüt nihai enerji tüketiminin neredeyse üçte ikisi yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. İsveç öncelikle hidro, rüzgâr, katı ve sıvı biyoyakıtların yanı sıra ısı pompalarına da güveniyordu.

Finlandiya, enerjisinin yüzde 47,9’unu yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak ikinci sırada yer aldı. İskandinav ülkesi ayrıca hidro, rüzgâr ve katı biyoyakıtlara da güveniyordu.

Letonya ise çoğunlukla hidroelektrik enerjiye bağlı olarak yüzde 43,3 ile onu takip etti. Hem Danimarka (yüzde 41,6) hem de Estonya (yüzde 38,5) yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğunu rüzgâr ve katı biyoyakıtlardan elde ediyor.

Portekiz (yüzde 34,7) katı biyoyakıtlara, rüzgâr, hidroelektrik ve ısı pompalarına güvenirken, Avusturya (yüzde 33,8) çoğunlukla hidro ve katı biyoyakıtlardan yararlandı.

En düşük yenilenebilir enerji oranları İrlanda (yüzde 13,1), Malta (yüzde 13,4), Belçika (yüzde 13,8) ve Lüksemburg’da (yüzde 14,4) kaydedildi.

Toplamda, 27 AB üyesinden 17’si, 2022’de AB ortalaması olan yüzde 23’ün altında pay bildirdi.

-----------------------------------------